a) DOKUMENTOWANIE ZASOBÓW EKSPLOATACJI  ŹRÓDEŁ:


Szerzyny – ujęcie Średnie i Nadole /2005/


Szerzyny – ujęcie Ołpiny-Chwistawa /2005/


Szerzyny – ujęcie Ołpiny-Kociarówka /2004/


Iwkowa – źródło Św. Urban /2004/


Rajbrot – ujęcie Dominiczna Góra /2003


b) DOKUMENTOWANIE UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH:


ujęcie wód podziemnych m. Lubcza, gm. Ryglice /2014/


ujęcie wód podziemnych studnia S-2 dla Spódzielni „Jedność” w Kąśnej Dolnej /2012/


dodatek – ujęcie wód podziemnych Ubojnia Zwierząt w Zakliczynie /2013/


ujęcie wód podziemnych w m. Siedlec dla GZWiK w Bochni /2013/


ujęcie wód podziemnych BUD-DRÓG w m. Przyborów /2013/


ujęcie wód podziemnych KOSD na żwirowni w Dębinie Łętowskiej, gm. Wojnicz /2013/


ujęcie wód podziemnych dla ustanowienia strefy ochrony pośredniej w m. Łęg Tarnowski /2012/


ujęcie wód podziemnych dla projektowanych obiektów firmy Nector w m. Gierczyce, gm. Bochnia /2011/


ujęcie wód podziemnych dla projektowanej fermy kur w m. Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz /2011/


ujęcie wód podziemnych dla firmy MARTENS w Zakliczynie /2010/


ujęcie wód podziemnych dla miejscowości Żurowa, gmina Szerzyny /2006/


ujęcie wód podziemnych w Czchowie /2007/


ujęcie wód podziemnych firmy „Omega Pilzno” /2006/


ujęcie wód podziemnych Przedsiębiorstwo „TEB” w Krzeszowicach /2005/


dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej – ujęcie wód podziemnych w Brzesku dla PHPU „IMEX” S.J. w Brzesku /2005/


Gospodarstwo Hodowlane Drobiu w Lisiej Górze /2005/


Projektowany szpital w Roztoce gm. Zakliczyn /2005/


Ferma Drobiu w Bartucicach /2005/


cztery studnie głębinowe dla potrzeb Kopalni Ropy „Grabownica”

w m. Grabownica Starzeńska dla PGNiG o/Sanok /2004/


ujęcie wód podziemnych w Niwce dla potrzeb wodociągu grupowego gm. Radłów w Niwce /2003/


ujęcie wód podziemnych Wietrzychowicach dla ZEUKiW
w Wietrzychowicach /2003/


Zakłady Mięsna S.A. w Dębicy /2003/


ujęcie wód podziemnych w Żabnie dla RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej /2003/


ujęcie wód podziemnych w Mędrzechowie – Związku Komunalnego Gmin /2003/


rozbudowa ujęcia gminnego w Czchowie /2002/


ujęcie w Szczurowej – wodociągi gminne /2002/


Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak w Ładnej /2002/


Gospodarstwo Rolne Borzęcin w Przyborowie /2002/


wiele innych pojedynczych ujęć dla instytucji, zakładów, gospodarstw i firm.


 

c) DOKUMENTOWANIE WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH DLA INWESTYCJI MOGĄCYCH ZANIECZYŚCIĆ WODY PODZIEMNE:


wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie instalacji do produkcji produktów i półproduktów chemii organicznej w miejscowości Pustków gm. Dębica, PLASBUD Sp. z o.o. /2012/


wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie stacji paliw JAFTANK w Brzesku /2012/


wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie Elektrociepłowni „Piaskówka” w Tarnowie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. /2007/


wykonanie sieci monitoringu lokalnego na terenie stacji paliw w miejscowości Skrzyszów, POLDIM Spółka Akcyjna /2007/


wykonanie monitoringu lokalnego wokół zbiorników na paliwo w m. Zawada Uszewska, gmina Gnojnik – Centrum Motoryzacji P. Czyżycki, Spółka Jawna /2007/


stacje paliw w miejscowości: Barwinek, Łęgu Tarnowskim, Bochni, Brzesku (4 stacje), Gorzkowie, Łoniowej, , Proszówki, Rzuchowej, Rzezawie, Tarnowie (5 stacji), Koszycach Małych, Targowisko, Nowej Jastrzębce.stacja paliw „OKTAN” w Łęgu Tarnowskim /2006/


stacja paliw „SLOFTNAFT – REG-BENZ-MKS” w Mielcu /2003/


stacja paliw „ORLEN-PETRO TANK”- w Tarnowie /2002/


d) DOKUMENTOWANIE WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH DLA INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z MAGAZYNOWANIEM I SKŁADOWANIEM NA POWIERZCHNI ODPADÓW:


składowisko odpadów komunalnych dla gminy Dębno w miejscowości Maszkienice /2005/


projektowane gminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Pojawie gm. Szczurowa wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską /2005/