logo1Firma Geologiczna „GEOTAR” działa od 1997 r. Wykonujemy prace w zakresie geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geologii złożowej. Oferta naszej firmy obejmuje również doradztwo i opracowania z dziedziny ochrony środowiska.


 

Zatrudniamy pracowników z dużym doświadczeniem, posiadających uprawnienia geologiczne i wiertnicze.


 

Wykonywaliśmy liczne dokumentacje geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie pod obiekty produkcyjne, energetyczne, kanalizacje sanitarne, wodociągi, pod modernizację dróg, hale magazynowe i produkcyjne oraz pod mniejsze obiekty budowlane.


 

W naszym dorobku znajdują się także dokumentacje geologiczno-inżynierskie i dokumentacje hydrogeologiczne pod stacje paliw płynnych i składowiska.


 

Prowadziliśmy dozory wykopów fundamentowych, odbiory wraz z badaniami zagęszczenia nasypów drogowych i fundamentowych.


 

Wykonaliśmy liczne dokumentacje hydrogeologiczne zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych.


Opracowaliśmy operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz na zrzut ścieków dla różnych obiektów. W naszym dorobku są również raporty oddziaływania na środowisko.