a) DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE WRAZ Z DOKUMENTACJAMI HYDROGEOLOGICZNYMI STACJI PALIW:


projektowana stacja paliw CMC w Bochni /2012/


projektowana rozbudowa stacji WITOSPOL w Radłowie /2013/


projektowana rozbudowa stacji ROLBUD w m. Rzezawa powiat bocheński /2012/


projektowana stacja paliw w m. Proszówki powiat bocheński /2011/


projektowana rozbudowa stacji w Szczurowej – Włoszyn /2011/


projektowana stacja paliw w m. Nowa Jastzrąbka powiat tarnowski /2011/


projektowana rozbudowa stacji KRAMEX w Tarnowie /2011/


projektowana stacja paliw VALDI w Bochni /2011/


projektowana stacja paliw VALDI w Tarnowie ul.Przemysłowa/2011/


projektowana stacja paliw w Koszycach Małych /2009/


projektowana rozbudowa stacji VALDI w Tarnowie przy ul. Zbylitowskiej /2007/


projektowana stacja paliw w Tarnowie Neste Polska Sp. z o.o. /2008/


projektowana stacja paliw w Rzezawie powiat bocheński /2007/


projektowana stacja paliw w Tarnowie Neste Polska Sp. z o.o. /2008/


projektowana rozbudowa stacji VALDI w Tarnowie przy ul. Zbylitowskiej /2007/


projektowana stacja paliw w Tarnowie Neste Polska Sp. z o.o. /2008/


projektowana rozbudowa stacji VALDI w Tarnowie przy ul. Zbylitowskiej /2007/


projektowana stacja paliw w Tarnowie Neste Polska Sp. z o.o. /2008/


projektowana stacja paliw w Rzezawie powiat bocheński /2007/


projektowana stacja paliw w Rzuchowej powiat tarnowski /2006/


projektowana stacja paliw w Łoniowej powiat brzeski /2007/


projektowana stacja paliw w Gorzkowie, gm. Bochnia /2007/


projektowana stacja paliw w Brzesku przy ul. 19 Stycznia i 11 Listopada /2006/


projektowana stacja paliw w Brzesku na „Pomianowskim Stoku” /2006/


projektowana stacja paliw przy ul. Solskiego 24 w Brzesku /2008/


projektowana stacja paliw przy ul. Solskiego 14a w Brzesku /2008/


projektowana stacja paliw „OKTAN” w Łęgu Tarnowskim, gmina Żabno /2006/


stacja paliw w miejscowości Barwinek – powiat krośnieński /2005/


projektowana stacja paliw w Brzesku przy obwodnicy /2006/


projektowana stacja paliw w Wieliczce przy ul. Dobczyckiej /2005/


projektowana stacja paliw w Jaśle przy skrzyżowaniu ulic 17-go Stycznia i Kazimierza Wielkiego /2005/


projektowana stacja paliw w Tarnowie przy ul. Lwowskej /2005/


projektowana stacja paliw „STATOIL” w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej /2005/


projektowana stacja paliw w Tymowej /2005/


projektowana stacja paliw „CMC” w Brzesku /2004/


projektowana stacja paliw w miejscowości Pogórska Wola /2004/


projektowana stacja paliw w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej /2003/


modernizacja stacji paliw „OKTAN” w Tarnowie przy ul. Spokojnej /2003/


projektowana stacja paliw w miejscowości Ładna /2003/


projektowana stacja paliw TRANS-TED w miejscowości Borzęcin /2003/


projektowana stacja paliw w Tarnowie przy ul. Mroźnej /2003/


projektowana stacja paliw WIBROBET w miejscowości Olesno /2002/


modernizacja stacji paliw LOTOS w Łękach Górnych /2002/


b) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:


projektowany budynek oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim /2010/


projektowana oczyszczalnia ścieków dla szkoły w Kołkówce /2011/


projektowana oczyszczalnia ścieków dla szkoły w Kołkówce /2011/


projektowany budynek oczyszczalni ścieków w Wielopolu Skrzyńskim /2010/


Łapanów /2003/


Trzciana /2003/


c) KANALIZACJE:


dokumentacja podłoża w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Szczucin etap II i etap III /2014/


dokumentacja podłoża w związku z kanalizacją sanitarną ciśnieniową w m. Lubasz gm. Szczucin /2014/


dokumentacja podłoża w związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Ładna gm. Skrzyszów /2013/


Żabno – przepompownia ścieków /2013/


dokumentacja podłoża pod projektowaną pompownię w m. Tarnów, ul. Kwiatkowskiego /2013/


ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej /2012/


Jasło ul.Krajowiecka, Niegłowicka, Hańkówka /2011/


Łowczówek i Rychwałd, gm. Pleśna /2011/


Żurowa i Ołpiny, gmina Szerzyny /2010/


Zalasowa Północ /2009/


Zalasowa Południe cz. I /2009/


Zalasowa Południe cz. II /2010/


Wielopole Skrzyńskie/2010/, /2012/


Wielmoża/2010/


Wola Lubecka /2010/


Stara Jastrząbka oraz Przeryty Bór, gm. Czarna /2010/


Rzepiennik Strzyżewski – Siedliska /2009/


Rzepiennik Strzyżewski /2009/


Rzepiennik Biskupi /2009/


Lubcza /2010/


Rzepiennik Strzyżewski do miejscowości Siedliska /2009/


Zalas-Wschód, Sanka, Frywałd, gm. Krzeszowice /2007/


Tuchów – Podwale /2007/


Ilkowice /2007/


Dębica – rejon Stasiówka i Stobierna /2006/


Lipiny gm. Dąbrowa Tarnowska /2005/


Jodłówka-Wałki /2005/


Dębica – południowa strona miasta /2005/


Nowy Żmigród, Mytarz i Mytarka wraz z oczyszczalnią ścieków /2005/


sieć wodociągowa i kanalizacja w m. Szczepanowice gm. Pleśna /2004/


Krzeczów gm. Rzezawa /2004/


ul. Okocimska, Rzeźnicza, i Brzegowa w Brzesku /2004/


w gminie Radomyśl etap II /2004/


Radgoszcz /2003/


Zgłobice i Błonie gm. Tarnów /2003/


Szynwałd gm. Skrzyszów /2003/


Partynia gm. Radomyśł Wielki /2003/


Ujanowice gm. Laskowa /2003/


Dąbrowa Tarnowska /2003/


Lipnica Murowana /2003/


Trzciana /2003/


na terenie gm. N.Korczyn wraz z oczyszczalnią ścieków /2002/


wsie: Żelazówka, Brnik, Szarwark gm. Dąbrowa Tarn. oraz ulice Szarwarska, Brata Alberta, Czernia, Ulinów i Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej


d) DROGI:


rozpoznanie dla tematu pn. „Rozprowadzenie ruchu z autostrady A4 węzeł Tarnów Zachodni w kierunku obejścia miejscowości Łętowice i Wierzchosławice oraz obejścia miejscowości Wierzchosławice” /2014/


projektowana modernizacja ul. Klikowskiej w Tarnowie /2013/


w związku z budową ul. Podgórskiej w tranowie /2013/


przebudowa drogi powiatowej 1337 K relacji Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w m. Sikorzyce i Wietrzychowice /2013/


projektowana rozbudowa ulicy Ratajskiej w m. Staszów /2012/


projektowana modernizacja ul. Bandrowskiego w Tarnowie /2012/


planowana budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975w m. Niwka gm. Radłów /2012/


projektowana przebudowa ulicy Rolniczej w m. Tarnów /2011/


projektowana przebudowa ulicy M.B. Fatimskiej w m. Tarnów /2010/


projektowana przebudowa ulicy Tęczowej w m. Tarnów /2010/


projektowana przebudowa ulic Owocowej i Pędrackiego w m. Tarnów /2010/


projektowana przebudowa ulicy Wolańskiej w m. Tarnów /2010/


projektowana trasa drogowa od ul. Mościckiego do ul. Kochanowskiego pn. Droga wschodnia wraz z infrastrukturą – I etap rozbudowy strefy aktywności gospodarczej w Tarnowie” /2010/


projektowana budowa drogi gminnej w miejscowości Rembów /2010/


projektowana przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koprzywnica oraz rozbudowa drogi gminnej na odcinku – Piekarnia GS w kierunku Skrzypaczowic do drogi krajowej 79″ /2009/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – planowana trasa drogowa „Droga Zachodnia w Strefie Aktywności Gospodarczej” w Tarnowie /2010/


projektowana rozbudowa ulic Dworcowa i Bandrowskiego w Tarnowie /2010/


dokumentacja w zwiazku z projektowaną budową ekranów na terenie obwodnicy w ciągu DK nr 4 w m. Tarnów, miedzy rzeka Biała, a ulica Koszycka /2009/


projektowana „Przebudowa skrzyżowań w Tarnowie:ul. Starodąbrowska-ul. Lwowska, ul. Starodąbrowska-ul. Kołłątaja, ul. Starodąbrowska-ul. Mickiewicza, ul. Mickiewicza-ul. Bóżnic” /2008/


dokumentacja – droga wojewódzka 757 od km 29+092 do km 33+477″Staszów /2008/


projektowana rozbudowa północnej obwodnicy miasta Tarnowa – ulice Elektryczna i Spokojna /2006/


projektowana przebudowa ulicy M.Dąbrowskiej w Tarnowie /2006/


projektowana przebudowa ulicy Ablewicza w Tarnowie /2006/


projektowana przebudowa drogi powiatowej 0816T Stróżki – Podwale Gmina Osiek, powiat Staszów /2006/


remont drogi wojewódzkiej nr 973 w Niedomicach” /2007/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowane połączenie ulicy Jana Pawła II z węzłem autostradowym w Tarnowie – TZDM /2006/


projektowana przebudowa ulicy Krzyskiej w Tarnowie – dzielnica Krzyż /2006/


pod zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych w gminie Szczucin /2005, 2006, 2007, 2010/


pod zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych (21) w gminie Szczucin /2005/


w związku z przebudową drogi powiatowej ul.Langiewicza i ul. 11 Listopada w Staszowie /2005/


projektowana zmiana nawierzchni drogowej na rynku w Wojniczu /2005/


pod projektowaną drogę ”Przedłużenie ul.Morawskiej do Pruchnickiej w Jarosławiu” /2003/


pod modernizację ul. Mościckiego w Tarnowie /2003/


w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Kraków-Skała-Wolbrom w gminie Zielonki oraz pod projektowaną regulację wodno-ściekową /2003/


pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 975 w Radłowie /2002/


pod rozbudowę ulicy Korczak-Boczna w Gorlicach /2002/


e) OBIEKTY KUBATUROWE:


dokumentacja podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową zakładu produkcyjnego LIFT SERVICE S.A. oraz dróg dojazdowych i parkingów w m. Lublin przy ulicy Erazma Plewińskiego /2014/


dokumentacja podłoża w związku z projektowaną budową zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Warszawie – Wilanów ul. Pałacowa i Przyczółkowa /2014/


dokumentacja podłoża – budynek wielorodzinny przy ul. Wieniawskiego w Tarnowie /2014/


dokumentacja podłoża – budynek biurowo-usługowo-handlowy w Lubcza /2014/


dokumentacja podłoża – rozbudowa przedszkola na potrzeby żłobka w m. Połaniec /2014/


dokumentacja podłoża – budynek magazynowy w Husów gm. Markowa /2014/


dokumentacja podłoża – V-kondygnacyjny budynek szpitala w Krynicy /2014/


dokumentacja podłoża – hala produkcyjno-magazynowa UNITARPIN w Wojniczu /2014/


w związku z rozbudową budynku handlowego BIEDRONKA w m. Sokołów Młp /2014/


dokumentacja podłoża, dokumentacja geologiczno-inżynierska – budynek gastronomiczno-noclegowy w m. Łękawka /2013,2014/


dokumentacja podłoża – hala magazynowo-produkcyjna, hala magazynowa z suwnicą – BLECHSTAL w m. Koszyce Wielkie /2013, 2014/


dokumentacja podłoża – hala magazynowa, budynek magazynowy, hala produkcyjna – ZBUD w Dąbrowie Tarnowskiej /2013/


dokumentacja podłoża pod projektowaną budowę wielopoziomowego parkingu przy dworcu PKP w Tarnowie /2013/


dokumentacja podłoża w związku z koncepcją rozbudowy obiektu magazynowego dla AES SA Grupa SBS w Jaśle /2013/


dokumentacja podłoża – „Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” Tarnów ul. Kochanowskiego /2013/


dokumentacja podłoża – hala przetwórstwa owoców w m. Zawada Uszewska /2013/


dokumentacja podłoża – hala produkcyjna – TRANSTAL w m. Smęgorzów /2013/


dokumentacja podłoża – projektowany żłobek- ul. Błonie w Tarnowie /2013/


w związku z budową strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w m. Dąbrowa Tarnowska /2012/


dokumentacja podłoża – “Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap III” /2012/


w związku z budową obiektu handlowego BIEDRONKA w m. Kolbuszowa /2012/


w związku z rozbudową budynku handlowego BIEDRONKA w m. Brzozów /2012/


w związku z rozbudową budynku handlowego BIEDRONKA w m. Łososina Dolna /2012/


w związku z budową budynku handlowego DELIKATESY CENTRUM w m. Drwinia /2012/


w związku z budową szklarni i hali magazynowej w m. Filipowice /2012/


dokumentacja podłoża pod projektowany warsztat samochodowy w m. Zabłędza /2012/


dokumentacja podłoża pod projektowany budynek restauracji w m. Radogoszcz /2012/


dokumentacja podłoża – hala produkcyjna ŁĘGBUD w m. Wojnicz /2012/


dokumentacja podłoża – hala magazynowa w m. Lubcza /2012/


dokumentacja podłoża pod projektowany budynek branży turystyczno-gastronomicznej w Zawadzie gm. Tarnów /2012/


dokumentacja geotechniczna – budynku handlowo-usługowego „Leader” w Tarnowcu /2011/


dokumentacja geotechniczna – budynku wielomarkowego salonu samochodowego w Łukanowice /2011/


dokumentacja geotechniczna pod projektowany budynek Centrum Powiadomienia Ratunkowego w m. Tarnów, przy ul. M.B. Fatimskiej /2011/


dokumentacja geotechniczna dla pawilonu handlowego INTERMARCHE – Tarnów ul.Szujskiego /2011/


dokumentacja geotechniczna – projektowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Tarnowie przy ul. Wieniawskiego /2011/


dokumentacja geotechniczna – budowa hali w m. Gierczyce /2011/


dokumentacja geotechniczna – budowa hali produkcyjno-magazynowej w m. Gręboszów „Sękpol” Jan Kowal /2011/


dokumentacja geotechniczna – budynku handlowo-usługowego TSS SPOŁEM w Żabnie /2010/


dokumentacja geotechniczna – budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego ABM SOLID S.A. w Tarnowie /2010/


dokumentacja geotechniczna – budynku handlowo-usługowego „Biedronka” w Żabnie /2010/


dokumentacja geotechniczna – budowa budynku biurowo-usługowego (serwis maszyn budowlanych) w m. Suchoraba /2010/


dokumentacja geotechniczna – budowa hali w m. Bodzanów /2011/


dokumentacja geotechniczna – przebudowa istniejącego budynku dla Centrum Tradycji Hutniczej w m. Ostrowiec Świętokrzyski /2011/


dokumentacja geotechniczna – budowa hali handlowo-magazynowej w Zakliczynie /2010/


dokumentacja geotechniczna dla zadania: „Podwyższenie sprawności wytwarzania energii w EC Mielec przy zastosowaniu kogeneracji gazowej” /2010/


dokumentacja geotechniczna – budowa Zakładu Projektowania Instalacji Technologicznych Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Elektrycznych CONTROL-PROCESS w Wojniczu /2010/


projektowana budowa budynku handlowo-usługowego w Krośnie, przy ul. Bieszczadzkiej /2009/


projektowana rozbudowa budynku Teatru w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 4 /2008/


projektowana hala magazynowa w miejscowości Połaniec /2007/


projektowana rozbudowa Muzeum Przyrodniczego w miejscowości Ciężkowice /2007/


projektowany budynek handlowo-usługowo-mieszkalny w m. Ciężkowice /2007/


projektowany pawilon handlowy w Tarnowie TSS Społem przy ul. Kruszyny /2005/


projektowana budowa osiedla domów jednorodzinnych w Świątnikach Górnych /2007/


dokumentacja geotechniczna – projektowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny w miejscowości Strzyżów /2011/


dokumentacja geotechniczna – projektowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Tarnowie przy ul. Wieniawskiego /2010/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Bochni /2009/
dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowany zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w Krakowie, ul. Spacerowa /XI.2008/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowany zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w Krakowie, ul. Spacerowa /IX.2008/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowany zespół budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w Krakowie, ul. Komuny Paryskiej /IV.2008/


dokumentacja geotechniczna – projektowana hala sportowa w miejscowości Smęgorzów /2007/


f) BUDYNKI WIELORODZINNE:


Tarnów ul. Wiejska /2005/


Tarnów ul. Fredry /2004/


Tarnów ul. Dąbrowskiej /2003/


Tarnów ul. Klikowska /2002/


projektowany pawilon handlowy sieci „Biedronka” w Busku Zdroju/2006/


projektowany pawilon handlowy sieci „Biedronka” w Krakowie przy ul.Powstańców wraz z badaniami warunków geochemicznych/2005/


Komenda Powiatowa Straży Pożarnej i Pogotowie Ratunkowe w Bochni /2005/


hala sportowa w Wojniczu /2005/


hala sportowa w Radłowie /2004/


projektowane centrum handlowe przy ul.Nowodąbrowskiej i 16 Pułku Piechoty w Tarnowie /2004/


projektowane hale magazynowe „BOLARUS” w Bochni /2004/


projektowany obiekt handlowy TSS „SPOŁEM”– ul. Hodowlana w Tarnowie /2004/


projektowana stacja kontroli pojazdów „CMC” w Tarnowie /2004/


projektowana hala sportowa przy ZSEiGŻ w Wojniczu /2004/


pod rozbudowę Zakładów Mięsnych w Dębicy S.A. /2002/


projektowane centrum handlowe w Zakliczynie – Lider Price /2002/


g) WODOCIĄGI:

 

pod projektowaną sieć wodociągową w m. Bistuszowa gm. Ryglice /2013/


pod projektowaną rozbudowę sieci wodociągowej w m. Porąbka Iwkowska gm. Iwkowa /2013/


w m. Tarnów – Ładna /2010/


dokumentacja geologiczno-inżynierska w związku z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Wróblowice, gmina Zakliczyn /2009/


dokumentacja geologiczno-inżynierska w związku z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla projektowanej sieci wodociągowej w gminie Zakliczyn (Melsztyn, Gwoździec, Zawada Lanckorońska, Charzewice) /2008/


dokumentacja geologiczno-inżynierska w związku z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla projektowanej sieci wodociągowej w gminie Gródek n/Dunajcem /2006/


w m. Woźniczna, gm. Pleśna /2008/Świebodzin gmina Pleśna /2003/


g) INNE:


 

pod projektowaną przebudowę mostu na rzece Ropie w m. Szymbark /2014/


pod projektowaną instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW w m. Jadowniki gm. Brzesko /2014/


pod projektowaną farmę fotowoltaiczną o mocy 1,2 MW w m. Grabno /2014/


pod budowę obiektu sportowego SKATEPARK w Dąbrowie Tarnowskiej /2014/


pod projektowaną farmę fotowoltaiczną w m. Bobrowa Wola gm. Żyraków /2013/


pod projektowany pylon reklamowy KFC przy skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z ul. Słoneczną w Tarnowie /2013/


dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja podłoża w związku z projektowaną wymianą fragmentu gazociągu DN 700 relacji Sędziszów Młp. – Pogórska Wola w m. Pustynia gm. Dębica /2013/


w związku z projektowaną przebudową instalacji LPG na Stacji Paliw BP w m. Dąbrowa Tarnowska /2013/


w związku z projektowaną przebudową instalacji LPG na Stacji Paliw BP w m. Zgórsko gm. Radomyśl Wielki /2013/
w związku z projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/15 kV GPZ Wygoda w m. Bochnia /2013/


w związku z projektowaną modernizacją stacji elektroenergetycznej 110/6 kV GPZ Pustków w m. Pustków gm. Dębica /2013/


w związku z projektowaną modernizacją stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV GPZ Kędzierz w m. Dębica /2013/


w związku z zabezpieczeniem brzegów potoku Wólka oraz budową przepustu nad potokiem Wólka w m. Szymbark, gm. Gorlice /2013/


w związku z zagospodarowaniem odwiertu gazowego Budy – Dąbrowa 1 K – OZG Czarna Sędziszowska /2013/
pod projektowaną farmę fotowoltaiczną w m. Rzemień gm. Przecław /2013/


w związku z projektowaną budową trybuny sportowej w m. Gromnik /2013/


pod projektowany silos zbożowy w m. Radłów /2013/


w związku z planowaną budową instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w m. Kozodrza gm. Ostrów /2013/


w związku z rozbudową cmentarza w m. Koszyce Wielkie /2013/


pod projektowane gospodarstwo rolne w Bochni /2013/


dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów zlokalizowanego w części sektora D-1 składowiska odpadów „Za rzeką Białą” w Tarnowie /2012/


dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów azbestowych- sektor AB-1-1 składowiska odpadów „Za rzeką Białą” w Tarnowie /2012/


pod projektowaną budowę wieży widokowej w m. Bruśnik gm. Ciężkowice /2012/


pod projektowany nowy magazyn nawozów luzem na terenie Z.A. w Tarnowie/2012/


pod projektowaną farmę fotowoltaiczną w m. Zaborcze gm. Przecław /2012/


pod projektowaną farmę fotowoltaiczną w m. Biały Bór gm. Przecław /2012/


w związku z przezbrojeniem odwiertu Tarnów 81K na układ pompowy KGZ Tarnów II /2012/


w związku z projektowany montażem agregatu wody lodowej OZG Chałupki Dębniańkie /2012/


w związku z przebudową instalacji technologicznej KGZ Tarnów II /2012/


w związku z projektowaną budową sortowni odpadów TRANSFORMERS przy ul. Cmentarnej w Tarnowie /2012/


w związku z projektowanymi zbiornikami na gnojowicę – GP Wielopolanka, Wielopole gm. Olesno /2012/


projektowane boisko sportowe przy PSP w m. Lipiny /2013/


projektowane boisko sportowe przy PSP w m. Gruszów Wielki /2013/


projektowane boisko sportowe przy PSP w m. Małec /2013/


projektowane boiska sportowe w m. Smęgorzów /2013/


projektowana budowa kompleksu boisk m. Kowalowa /2012/


projektowane boisko ORLIK 2012 w m. Gręboszów /2012/


projektowane boisko ORLIK 2012 w m. Pogórska Wola /2012/


dokumentacja geologiczno-inżynierska pod nową instalację CO2 na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie /2012/


dokumentacja geotechniczna pod projektowane elektrownie wiatrowe w miejscowości Żurawica k/Sandomierza /2011/


dokumentacja geotechniczna pod projektowane trybuny na obiekcie OKS OKOCIMSKI
w Brzesku /2011/


dokumentacja geotechniczna pod projektowaną przebudowę mostu na rzece Dęba w miejscowości Narożniki /2011/


dokumentacja geotechniczna pod projektowaną przebudowę placu handlowego „Burek” w Tarnowie /2011/


projektowane boiska sportowe „Moje boisko Orlik 2012”: Radgoszcz /2008/, Tarnów przy ul. Norwida /2008/, Żabno /2008/, Bolesław /2010/, Borzęcin /2008/, Żabno /2008/, Brzesko /2010/, Dębno /2009/, Luszowice /2010/, Mędrzechów /2009/, Szczucin /2010/, Tarnów, osiedle Zielone /2010/, Pilzno /2011/, Radłów /2011/


dokumentacja geotechniczna – zagospodarowanie kwater pod składowisko odpadów azbestowych na terenie składowiska „za rzeką Biała” w Tarnowie /2011/


dokumentacja geotechniczna – budowa instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie składowiska „za rzeką Biała” – sektor D1 w Tarnowie /2010/


dokumentacja geotechniczna projektowana odbudowa mostu na rzece Uszewce w m. Bucze /2010/


dokumentacja geotechniczna badania podłoża gruntowego – rozbudowa KGZ Tarnów II, na terenie miejscowości Zawada – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku /2010/


dokumentacja geotechniczna badania podłoża gruntowego przy obiekcie F-16 na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie /2010/


dokumentacja geotechniczna określająca grubość pokrywy odpadów i nadkładu na powierzchni składowiska odpadów komunalnych w Czarnym Dunajcu, powiat Nowy Targ /2010/


pod projektowaną budowę stacji bazowej GSM 900, nr stacji BT 24392 w Czarnejk/Tarnowa /2009/


pod projektowaną budowę stacji bazowej GSM 900, nr stacji BT 20181 w Woli Lubeckiej /2009/


pod projektowaną budową sieci cieplnej wysokoparametrowej z Zakładów Mechanicznych do Mościc – przejście pod rzeką Białą /2009/


pod projektowaną budowę stacji bazowej GSM 1800, nr stacji BT 20308 w Rożniatowie k/Przeworska /2009/


pod projektowaną budowę stacji bazowej GSM 1800, nr stacji BT 20308 w Kalnikowie k/Przemyśla /2009/


pod modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT_22190 Tarnobrzeg /2010/


pod rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT_24209 Wierchomla /2010/


pod projektowane elektrownie wiatrowe w miejscowości Jamy /2010/


pod projektowane posadowienie regulatorów napięcia na stacji RS Gdów – ELTEL Networks Olsztyn S.A. /2010/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – budowa magistrali wodociągowej wraz z monitoringiem łączącej ZUW Zbylitowska Góra oraz ZUW Świerczków z systemem wodociągowym miasta Tarnowa – etap II /2010/


dokumentacja geologiczna określająca warunki hydrogeologiczne do zaprojektowania odwodnień otworami wiertniczymi oraz dokumentacja geologiczna określająca warunki geologiczno-inżynierskie – Temat: Modernizacja (przebudowa) magistrali  800 na odcinku od komory K-14 przy ul. Nadbystrzyckiej do komory K-7 zlokalizowanej przy ul. Nałkowskich w Lublinie /2009/


pod projektowaną wieżę transmisyjną w Radogoszczy /2008/


pod projektowaną wieżę widokową w Głobikowej /2007/


dokumentacja geologiczno-inżynierska – projektowana sortownia odpadów komunalnych i kompostownia odpadów organicznych w sektorze AB na Składowisku Odpadów „za rzeką Biała” przy ul. Czystej w Tarnowie – Jednostka Ratownictwa Chemicznego /2008/


rozbudowa instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Skrzyszowie /POLDiM/ /2005/


pod projektowaną rozbudowę cmentarza w Tarnowie – Klikowa /2006/


pod projektowaną rozbudowę cmentarza parafialnego w Radłowie /2005/


pod projektowaną rozbudowę cmentarza w Jaworzu, gmina Pilzno dla Parafii w Gorzejowej /2004/


pod projektowaną budowę kładki, chodników i muru oporowego w Ciężkowicach – „Skamieniałe Miasteczko” /2006/


pod projektowane słupy kratowe linii WN 110kV” Radomyśl Wielki – Mielec /2007/


pod projektowane słupy kratowe linii SN 15kV Niedomice – Radłów /2006/


projektowany ekran akustyczny w Tarnowie przy ul.Jana Pawła II /2005/


pod projektowaną przebudowę urządzeń do osuszania gazu – Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Swarzów /2005/


pod wieżę PTK Centertel dla lokalizacji Solec Zdrój /2005/


pod projektowana platforma widokowa na górze Brzanka w Jodłówce Tuchowskiej /2005/


pod wieżę telefonii komórkowej w Tarnowie /2003/


pod projektowany komin dla DAN-ENGINEERING a/s w Tarnobrzegu /2001/


h) BADANIA GEOLOGICZNE NA TERENACH OSUWISKOWYCH:

 

dokumentacja geologiczno-inżynierska dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW w m. Grabno /2014/


dokumentacja podłoża w związku z naruszeniem konstrukcji słupa nr 47 linii WN 110 kV w m. Łapczyca gm. Bochnia /2013/


dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budynku sąsiadującego z aktywnym okresowo osuwiskiem Okocim /2013/


dokumentacja geologiczno-inżynierska pod budynek handlowo-usługowy zlokalizowany w nieaktywnej części osuwiska w Żegocinie, powiat bocheński /2012/


Porąbka Szewska /2012/


Zalasowa, powiat tarnowski /2011/


Zawada Lanckorońska, powiat tarnowski /2011/


Trzemesna, powiat tarnowski /I.2011/, /V.2011/


Lichwin, powiat tarnowski /2011/


Rychwałd, powiat tarnowski /2011/


Polichty, powiat tarnowski /2011/


Gromnik, powiat tarnowski /2011/


Faliszowice, powiat tarnowski /2011/


Sułów, powiat wielicki /2010/


Brzesko przy ul. Zagrody, powiat brzeski /2010/


Brzesko przy ul. Zamkowej, powiat brzeski /2011/


Poręba Spytkowska, powiat brzeski /2008, 2010/


Słona powiat tarnowski /2007/,


projektowana budowa domów mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Tuchów, powiat tarnowski /2010/


Pleśna, powiat tarnowski /2010/


Piotrkowice, powiat tarnowski /2007, 2009, 2010/


Paleśnica, powiat tarnowski /2009/


Siemiechów, powiat tarnowski /2007/


Nowy Sącz, ul. Tęczowa /2007/


Meszna Opacka, powiat tarnowski /2007/, /2011/


Melsztyn, powiat tarnowski /2010/


Lubinka, powiat tarnowski /2008, 2011/


Joniny, powiat tarnowski /2010/


Janowice, powiat tarnowski /2010/


Faściszowa, powiat tarnowski /2010/


Bochnia, ul. Brzozowa /VIII.2010/, /VI.2010/


Bieśnik, powiat tarnowski /2008/


Zawada, powiat tarnowski /III.2009/, /V.2008/, /IX.2007/, /VII.2006/


Szczepanowice, powiat tarnowski /2009, 2010/


ekspertyza geotechniczna w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez tereny osuwisk w gminie Dębica, miejscowości: Zawada, Stobierna, Stasiówka i Braciejowa /2009/Olszowa, powiat tarnowski /2009/


i) PRZEKROCZENIE RZEK I CIEKÓW WODNYCH:


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z planowanym remontem ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w miejscowości Zbylitowska Góra i Kępa Bogumiłowicka – wymiana rurociągu lewarowego /2014/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z projektowaną rozbudową oraz przebudową Stacji Uzdatniania Wody w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec w m. Żabno /2014/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z projektowanym remontem rurociągu tłocznego z ZAT PE Dn 350 w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego rz. Biała w Tarnowie /2013/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z budową pompowni przewałowej wód opadowych na potoku Stary Wątok w Tarnowie /2013/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z przekroczeniem potoku Upust (przewiert sterowany dla linii teletechnicznej) w m. Zabrnie /2012/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z przekroczeniem potoku Upust (przewiert sterowany dla linii teletechnicznej) w m. Zabrnie-Suchy Gunt /2012/


dokumentacja podłoża, opinia hydrogeologiczna w związku z przekroczeniem rz. Żabnica – Breń w km 13+630 (przewiert sterowany dla linii teletechnicznej) – Zabrnie-Dąbrowica /2012/


dokumentacja w związku z przekroczeniem rzeki Breń przewiert sterowany dla linii telekomunikacyjnej kablowej w m. Zabrnie /2011/


dokumentacja w związku z przekroczeniem rzeki Breń przewiert sterowany dla linii telekomunikacyjnej kablowej w m. Radwan /2011/


dokumentacja geologiczno-inżynierska w wzwiązku przekroczeniem projektowanej magistrali wodociągowej przez rzekę Białą w Tarnowie /2010/dokumentacja w związku z projektowaną budową sieci cieplnej wysokoparametrowej z Zakładów Mechanicznych do Mościc – przejście pod rzeką Białą /2009/