• wstępne rozpoznawanie złóż kruszywa, glin i iłów

  • dokumentacja złoża piasków wydmowych „Kobylarnia” w Pogórskiej Woli dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gromnik /2002/