soil-1062912_1920

Wykonujemy prace projektowe, dokumentacyjne
i roboty geologiczne w zakresie:
– hydrogeologii
– geologii inżynierskiej
– geologii złożowej

 

 

 

 


Opinie geotechniczne,writing-1170146_1920

dokumentacje geotechniczne,

sondowania geotechniczne,

wiercenia geotechniczne

 

 

 

 


 

 

Wiercenia geologiczne:wiercenie
– złożowe
– geologiczno-inżynierskie
– hydrogeologiczne (studnie, piezometry)

 

 

 

 


Odbiory wykopów fundamentowych,earth-298042_1920

sprawdzenie zagęszczenia nasypów, podbudowy, zasypek itp.

Doradztwo w dziedzinie geologii, geotechniki i ochrony środowiska

 

 

 

 


 

 

Pobór próbek wody podziemnej

– prowadzenie monitoringu wód podziemnych,test-652993_1920

Pompowania oczyszczające i próbne studni

 

 

 

 

 

 

 


 

Badania gruntów (laboratoryjne i terenowe)stereoscope-748902_1920

dla celów posadowienia obiektów budowlanych,

Opracowujemy operaty wodnoprawne na pobór wody podziemnej

 

 

 

 


 

Wykonywanie studniwater-627092_1920

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prace realizowane sąmolehill-16370_1920

także w warunkach zimowych

 

 

 

 

 

  

REALIZOWANE TEMATY DOTYCZĄ PRAC ZWIĄZANYCHlogo1
z wszelkimi obiektami infrastruktury przemysłowej, technicznej i handlowej, m.in.: hale produkcyjne i magazynowe, składowiska odpadów, stacje paliw, zbiorniki, pawilony i supermarkety handlowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, wieże telekomunikacyjne inne obiekty przemysłowe


obiektami użyteczności publicznej, m.in.: szkoły, hale sportowe, obiekty administracji – urzędy, drogi, parkingi, kościoły, cmentarze, sieci kanalizacyjne, wodociągowe


obiektami budownictwa mieszkaniowego – jedno- i wielorodzinnego,
oceną stanu środowiska gruntowo-wodnego: systemy monitoringowe m.in.: wokół składowisk, stacji paliw, terenów zanieczyszczonych, piezometry


kopalniami eksploatującymi kruszywa


 

ustaleniem zasobów ujęć wód podziemnych wraz z kompleksowym postępowaniem w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód; również inne operaty w zakresie ochrony środowiska.