• dla projektowanych stacji paliw

  • Raport na etapie WZiZT oraz Pozwolenia Na Budowę dla „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 794 Kraków-Skała-Wolbrom w gm. Zielonki wraz z regulacją gospodarki wodno-ściekowej” /2003/

  • Raport dla inwestycji „Kanalizacja sanitarna dla dzielnic Rybnika Radziejów i Popielów” na etapie WZiZT i Pozwolenia Na Budowę” /2003/